? Harka - www.Harka.hu

Üdvözöljük honlapunkon!Tájékoztató az Önkormányzati Hivatali Portálról

Az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: Portál) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Az Önkormányzati Hivatali Portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A Portál az önkormányzat természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Míg a természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervezetek az E-ügyintézési törvény 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő ügyintézéshez szükséges a Központi azonosítási Ügynökön (továbbiakban: KAÜ) keresztüli azonosítás. A KAÜ az alábbi elektronikus azonosítási szolgáltatásokat biztosítja:

•Ügyfélkapus azonosítás (Ügyfélkapu)

•Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (Telefonos azonosítás)

•Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (E-szig.-azonosítás).

A portálon igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások a kívánt szolgáltatások a megfelelő menüre kattintva indíthatók el.

Ügyindítás: Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti.

A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül. Első sorban az adóhatósági nyomtatványok érhetőek el és rövidesen a további fejlesztések eredményeként valamennyi nyomtatvány.

Ügykövetés: A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele

A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Az első belépéskor létrejön az ASP elektronikus ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg. Ezek később módosíthatók.

Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai a Portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.

Figyelem! A KAÜ-azonosítással elérhető felületen a munkamenet eltér az eddig megszokottól. A munkamenet a bejelentkezéstől számított inaktivitási időt veszi figyelembe (30 perc). A KAÜ munkamenet élettartama azonban ennél jóval hosszabb, a bejelentkezéstől számítva 240 perc, aktivitástól, azaz az oldalon végzett tevékenységtől függetlenül. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön bejelentkezett, és 30 perce nem végez semmilyen műveletet az oldalon, de a KAÜ 240 perces élettartam még nem járt le, a rendszer ugyan figyelmezteti Önt a munkamenet lejártára, de munkáját a 30 perc leteltével a nélkül folytathatja, hogy ismételten meg kellene adnia az azonosítóit. Amennyiben az Ön bejelentkezése óta már eltelt 240 perc, abban az esetben – tevékenységének folytatásához – a rendszer újbóli azonosítást kér.

Fentiek miatt felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben nem kívánja tovább használni a szolgáltatást, – adatainak biztonsága védelmében – ne a böngészőablakot zárja be, hanem mindig kattintson Kijelentkezés gombra.

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.Harka Község Önkormányzata


HARKA TÉRKÉPEHARKA TÖRTÉNETE

Ismerje meg múltunkat
Harka Sopron, Kópháza és a magyar-osztrák országhatár között 1100 hektár területen fekvő település. Lakosainak száma 2008 január elsején 1614 fő volt.

A Sopron felől érkezőket a 276 m magas .Harkai-domb (csúcs) fogadja, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környező vidékre.

Természetvédelmi terület. Harkán nincs ipari tevékenység, mely szennyezné levegőjét. A község rendezési tervében sem szerepel ipartelepítés. Szép panorámája, erdős, hegyes, dombos környezete, közelsége Sopronhoz és Ausztriához vonzza a letelepülőket, a lakóhelyüket változtatókat. Lélekszáma mindezek hatására az utóbbi két évtizedben majdnem megkétszereződött.
Harka nevét a Horka méltóságot, azaz bírói hatalmat viselő Tétény vezér fiától kapta. Az első írásos dokumentum IV. Béla király 1245-ben Székesfehérváron kiadott adománylevelében olvasható.
Az 1500-as években hol a császári, hol a portyázó török hadak martaléka lett Harka. Ősi szájhagyomány szerint 1529-ben, amikor a törökök Bécs felé vonultak, a község templomára kitűzték a török félholdas zászlót. A békésebb időknek köszönhetően a középkorban idetelepített bajorok utódai 1674-ben megkapták a mezővárosi címet.
A 18. század végén Harka gazdaságilag és kulturálisan is a környék egyik leggazdagabb település volt. 1783-ban Nagy György megalapította az országos hírűvé vált Harkai Nemesi Akadémiát, ahol az ifjú magyar nemesek fél év alatt elsajátíthatták a német nyelvet.
1809-ben tűzvész pusztította el a település északi részét, csak a templom és a paplak élte túl a lángok perzselését.
A Harkára jellemző pezsgő kulturális élet (Concordia férfikórus, több fúvószenekar) 1946-ban megszakadt, néhány kivétellel erőszakkal kitelepítették a község német ajkú lakosságát. Főleg a Rábaköz falvaiból és az Alföldről érkeztek a falu új lakói. Ekkor, 1947-ben változtatták meg a település nevét Magyarfalvára. Az eredeti, ősi Harka nevet a község lakói egy helyi népszavazás alkalmával 1990-ben adták vissza településüknek.
A községben két csoportos óvoda, 8 osztályos általános iskola működik, valamint háziorvosi és gyermekorvosi rendelő is található.
A helyi lakosok többsége Sopronban, illetve Ausztriában dolgozik, igaz több mint 100 kisvállalkozó is található a községben. Élelmiszerboltok, mezőgazdasági és vegyesbolt, étterem és cukrászda mellett szálláslehetőség is várja a Harkára betérő vendégeket. Sokan a mezőgazdasági termelésben őstermelőként vesznek részt, főleg a szőlőművelés a jellemző. Harka alapító tagja Sopron és Ágfalva mellett a Soproni-Hegység Naturparknak.
A Harka-Nyék határátkelő megnyitásával, ami az Osztrák-Magyar Monarchia idején fontos közlekedési útvonal volt, felértékelődött a túrizmus szerepe a település életében, a fejlesztési terv kidolgozásában.

Rendezvények:
-Harkai napok (június utólsó hétvége),
-Harkai búcsú (aug. 20), Szüreti mulatság (szept.),
-Lampionos felvonulás (november Márton nap),
-Határmenti találkozó (dec. 31.)

Látnivalók:
-Katolikus templom (1309),
-Evangélikus templom (1787),
-Millenniumi emlékmű (1896),
-Hősi emlékmű (1923),
-Helytörténeti kiállítás,
Istenszéke hegytető (Kr.e. VII. sz.-ban épült földvár maradványaival)